AAB Mobile

AAB Mobile

Nusret Bilallaj

Phone
graphical divider

AAB Mobile

AAB Mobile sht nj prej shrbimeve t digjitalizuara t Kolegjit AAB.Studentt prmes ktij shrbimi mund t informohen pr t dhnat personale1. Pagesat e bra2. Provimet e dhna3. Pjesmarrjen n ligjerata4. Paraqitjen e provimeve5. Zgjidhjen e.

AAB Mobile është një prej shërbimeve të digjitalizuara të Kolegjit AAB.
Studentët përmes këtij shërbimi mund të informohen për të dhënat personale:

1. Pagesat e bëra
2. Provimet e dhëna
3. Pjesëmarrjen në ligjerata
4. Paraqitjen e provimeve
5. Zgjidhjen e lëndëve zgjedhore
6. Thirrjen e sherbimeve te Kolegjit AAB automatikisht
7. Autobusët, vendndodhja e autobuseve varësisisht prej pozitës së studentit
8. Faqja kryesore me informatat e fundit nga administrata etj.

Icon
AAB Mobile
Nusret Bilallaj
apple download icon

Other apps you might like;

arrow-up icon