Zamyslenia+

Zamyslenia+

Jozef Macko

Phone
graphical divider

Zamyslenia+

Aplikcia poskytuje tania z Biblie komentre a mylienky na kad de s monosou nastavenia asu opakovanej pripomienky. Aplikcia obsahuje samostatn sady texitsv pre rno a veer. Ak je k dthispozcii WiFi pripojenie texty sa aktualizuj.

Aplikácia poskytuje čítania z Biblie, komentáre a myšlienky na každý deň s možnosťou nastavenia času opakovanej pripomienky. Aplikácia obsahuje samostatné sady textov pre ráno a večer.
Ak je k dispozícii WiFi pripojenie texty sa aktualizujú automaticky. V prípade pripojenia cez mobilné data je potrebné aktualizáciu spustiť manuálne.
Aplikácia nahrádza aplikáciu Zamyslenia pre zariadenia s iOS 9.2 a vyššie.

Icon
Zamyslenia+
Jozef Macko
apple download icon
arrow-up icon